index.html    
 
Начало

Нова победа за 36 СОУ "М. Горки"

  Ученикът Лазар Иванов Тодоров от 2А клас се класира на II-ро място на финалния кръг на Националното математическо състезание "Европейско Кенгуру". 

***

Разпределение на класовете по смени

2015/2016 учебна година

I срок

I смяна

1 а, б, в, г, д;  2 а, б, в, г, д, е; 3 а, б, в, г, д; 5 а, б, в, г, д; 6 а, б, в, г, д

II смяна

4 а, б, в, г, д; 7 а, б, в, г; 8 а, б; 9 а, б; 10 а; 11 а; 12а

II срок

I смяна

1 а, б, в, г, д;  4 а, б, в, г, д; 7 а, б, в, г; 8 а, б; 9 а, б; 10 а; 11 а; 12а

II смяна

2 а, б, в, г, д, е; 3 а, б, в, г, д; 5 а, б, в, г, д; 6 а, б, в, г, д

***

 На вниманието на родителите на първокласници!

Към 15.06.2015 г. няма свободни места в паралелките за първи клас за учебната 2015/2016 година.

***

На вниманието на седмокласници:

          В 36 СОУ "М. Горки" по Наредба 11 ще има паралелка "Чуждоезиков" профил с интензивно изучаване на италиански език.

 

 Списък на паралелките за учебната 2015/2016 година, София-град

Списък на училищата-гнезда   

Заявление за участие в класиране

Заявление за участие в класиране - разширено

Образуване на бал за класиране за прием на ученици в държавни и общински училища съгласно Наредба 11

***

На вниманието на седмокласници:

                  В 36 СОУ "М. Горки" за учебната 2015/2016 година ще има "непрофилирана" паралелка с изучаване на английски език и СИП - италиански език.

Приемът за  паралелката в 8. клас е по документи от 15.06.2015 г. до 14.09.2015 г.. 

В тази паралелка ще се приемат ученици, които не са получили положителен резултат "Среден 3" на НВО, както и други, които  възнамеряват да кандидатстват след 8. клас

  ***  

     Ученикът Лазар Иванов ТодоровIIA клас на 36 СОУ „М. Горки“ – гр. София, с преподавател Латинка Василева Терзийска, спечели два златни медала от математически турнири, проведени през учебната 2014/2015 година:

      1.  XVI Софийски математически турнир

      2.  XX математически турнир „Академик К. Попов“ – гр. Шумен.   

 

 ***

                                                                                                                                                                                                                                  ДО

                                                                                                                                                                                                                                 Г-ЖА ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА

                                                                                                                                                                                                                                 НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА НА 

                                                                                                                                                                                                                                 ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ЗАХАРИЕВА,


Имам изключителното удоволствие да изкажа благодарност от свое име, от името на колектива на 36 СОУ и нашите деца за прекрасните Ви думи.

И ви уверявам, че докато сме заедно, ще продължаваме да творим само хубави неща!


                                                                                                                                       БЛАГОДАРЯ!

                                                                                                                                                          Светла Нотева - директор

 


 

*** 

 Отправна точка за успешна личностна реализация!

 

 

Нашият адрес е:
гр.София -1680; район „Красно село”
ул.”Пирински проход”№35
тел. 858-61-48
e-mail: soy_36@abv.bg

 

 

 

 

Новини
Разпределение по паралелки на учениците от 1. клас за 2015/2016 учебна година
   2015-09-02 г.

Одобрени кандидати за свободните работни места в 36 СОУ, след проведено събеседване на 01.09.2015 г.
   2015-09-02 г.

 
 
Прием
1-ви клас след 7-ми клас след 8-ми клас
 
 
Полезни връзки
РИО - София МОН Столична Община
 

Последвайте ни във Facebook

 
Новини | Документи | Ваканции | Родители | Спорт | Творчество | Фото-албум
 
Powered by VIB solutions - Web design, web development, SEO and marketing...