index.html    
 
Начало

 УЧЕБНА 2015/2016 ГОДИНА

На 21.11.2015 година се състоя награждаването на първенците от  XXIV Есенен турнир по математика и информатика „Черноризец Храбър“ към БАН.

36 СОУ „Максим Горки“ завоюва следните награди:

ü  Борис Николаев Кръстев – III а клас – сребърен медал;

ü  Лазар Иванов Тодоров - III а клас – бронзов медал;

        ü  Калоян Павлов Колев - II г клас – грамота за отлично представяне.

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИ И СРЕЩА С РОДИТЕЛИ

учебна 2015/2016 година

I срок

 

Преподаватели

Среща с родители

Консултации с ученици

1

Светла Нотева

в рамките на работния ден

вторник

 

Математика

 

12.30 - 13.30

2

Луиза Накова

всяка първа сряда  

четвъртък 

 

География и ик., История и цив.

18.30 – 19.15 

12.30 – 13.15 

3

Силвия Спасова

всеки първи понеделник

сряда

 

Математика

18.30 – 19.15 

12.30 – 13.15 

4

Мария Фазлийска

всяка последна сряда  

вторник

 

Български език

19.15 – 20.00

12.30 - 13.15

5

Иванка Маринова

всеки последен четвъртък

четвъртък

 

Български език

18.30 – 19.15 

12.30 - 13.15

6

Силвия Иванова

всеки последен петък

вторник

 

Български език

18.25 - 19.10

12.30 - 13.15

7

Мариела Захаринова

всеки последен четвъртък

петък

 

Български език

18.25 - 19.10

12.30 - 13.15

8

Десислава Василева

всеки последен петък

понеделник

 

Български език

18.00 - 18.45

12.30 - 13.15

9

Мирослава Хаджиева

всеки последен понеделник

сряда

 

Инф.технологии, Информатика

18.30 - 19.15

12.45 - 13.30

10

Аналина Доганова

всеки последен понеделник

понеделник

 

Математика

18.30 - 19.15

12.30 - 13.15

11

Цвете Чукова

всеки втори понеделник

сряда

 

Математика и Инф.технологии

19.15 – 20.00

12.40 - 13.25

12

Христина Илиева

всеки първи понеделник

петък

 

Математика

18.00 -18.45

12.30 - 13.15

13

Мина Марова

всеки втори понеделник

петък

 

Математика и Инф.техн.

19.15 – 20.00

12.40 - 13.25

14

Василка Станевска

всеки първи четвъртък

сряда

 

Английски език

18.00 - 18.45

12.40 - 13.25

15

Боянка Тошкова

всеки първи четвъртък

вторник

 

Английски език

19.15 – 20.00

12.30 - 13.15

16

Вера Попова

всеки първи вторник

понеделник

 

Английски език

18.30 - 19.15

12.30 - 13.15

17

Ваня Лилова

всеки първи четвъртък

сряда

 

Английски език

17.40 - 18.20

12.30 - 13.15

18

Иван Сенокозлиев

всеки последен вторник

сряда

 

Английски език, История и цивилиз.

19.15 – 20.00

12.35 - 13.20

19

Франческа Парадизо

всеки първи понеделник

вторник

 

Италиански език

 8.15 -9.00

12.40 - 13.25

20

Августина Бочева

всеки последен понеделник

сряда

 

Италиански език

19.15 – 20.00

12.30 - 13.15

21

Красина Въткова

всяка първа сряда

понеделник

 

Италиански ез., Биология и ЗО

18.00 - 18.45

12.30 - 13.15

22

Милена Даскалова

всеки последен понеделник

петък

 

История и цивилизации

19.15 – 20.00

12.30 - 13.15

23

Антон Караилиев

всяка последна сряда

четвъртък

 

География и икон., Испански ез.

18.25 - 19.10

12.30 - 13.15

24

Татяна Наполеонова

всеки последен вторник

вторник

 

География и икон., История и цив.

18.30 - 19.15

12.30 - 13.15

25

Росица Лазарова

всеки последен четвъртък

петък

 

Биология и ЗО

19.15 – 20.00

12.40 - 13.25

26

Теодора Велева

всеки последен понеделник

петък

 

Биология и ЗО, Химия и ООС

19.15 – 20.00

12.35 - 13.20

27

Ганка Въгленова

всеки последен понеделник

вторник

 

Физика и астроном., Химия и ООС

18.30 - 19.15

12.40 - 13.25

28

Станислав Борисов

всяка последна сряда

вторник

 

Изобразително изкуство

19.15 – 20.00

12.30 - 13.15

29

Иванка Никова

всеки последен четвъртък

четвъртък

 

Философия

19.15 – 20.00

11.30 - 12.15

30

Ирина Галова

всеки последен петък

сряда

 

Музика

18.00 - 18.45

12.25 - 13.10

31

Сийка Михалкова

всеки четвърти вторник

понеделник

 

ДТИ, Технологии

19.15 – 20.00

12.30 - 13.15

32

Петър Йорданов

всеки втори понеделник

сряда 

 

Физическо възп. и спорт

19.15 – 20.00

12.30 - 13.15

33

Пламен Христов

всеки последен понеделник

понеделник

 

Физическо възп. и спорт

18.30 - 19.15

12.30 - 13.15

34

Емил Търкаланов

всеки първи понеделник

петък

 

Физическо възп. и спорт

18.30 - 19.15

12.30 - 13.15

35

Василена Арсова

всеки първи понеделник

петък

 

Физическо възп. и спорт

18.30 - 19.15

12.30 - 13.15

36

Валентина Александрова

всеки първи понеделник

вторник

 

Педегогически съветник

15.00 – 15.45

12.00 – 12.45

 ДНЕВЕН РЕЖИМ В 36 СОУ "МАКСИМ ГОРКИ" ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА

На вниманието на учениците от 5 до 12 клас:

Родителска среща за 5 - 12 клас - 24.09.2015 г. (четвъртък) от 18, 30 ч.

***

На 01.09.2015г. в 36 СОУ бе проведено събеседване с кандидатите за обявените свободни работни места.

След проведеното събеседване, членовете на комисията одобриха следните кандидати:

1. Учител по английски език в начален курс

     Татяна Иванова Димитрова

     резерва: Чавдар Димитров Градинаров

2. Помощник-директор УД

      Луиза Василева Накова

      Силвия Христова Спасова - Шуманова

3. Учител по география

      Антон Миланов Караилиев

     резерва: Петя Василева Павлова

4. Учител по италиански език

     Красина Асен Въткова

5. Учител по изобразително изкуство

     Нора Кирилова Ампова

     резерви: Каролина Антонийева Далкалъчева

                      Станислав Бориславов Борисов

***

Разпределение на класовете по смени

2015/2016 учебна година

I срок

I смяна

1 а, б, в, г, д;  2 а, б, в, г, д, е; 3 а, б, в, г, д; 5 а, б, в, г, д; 6 а, б, в, г, д

II смяна

4 а, б, в, г, д; 7 а, б, в, г; 8 а, б; 9 а, б; 10 а; 11 а; 12а

II срок

I смяна

1 а, б, в, г, д;  4 а, б, в, г, д; 7 а, б, в, г; 8 а, б; 9 а, б; 10 а; 11 а; 12а

II смяна

2 а, б, в, г, д, е; 3 а, б, в, г, д; 5 а, б, в, г, д; 6 а, б, в, г, д

***

Нова победа за 36 СОУ "М. Горки"

  Ученикът Лазар Иванов Тодоров от 2А клас се класира на II-ро място на финалния кръг на Националното математическо състезание "Европейско Кенгуру".

 

***

На вниманието на седмокласници:

          В 36 СОУ "М. Горки" по Наредба 11 ще има паралелка "Чуждоезиков" профил с интензивно изучаване на италиански език.

 

 Списък на паралелките за учебната 2015/2016 година, София-град

Списък на училищата-гнезда   

Заявление за участие в класиране

Заявление за участие в класиране - разширено

Образуване на бал за класиране за прием на ученици в държавни и общински училища съгласно Наредба 11

***

На вниманието на седмокласници:

                  В 36 СОУ "М. Горки" за учебната 2015/2016 година ще има "непрофилирана" паралелка с изучаване на английски език и СИП - италиански език.

Приемът за  паралелката в 8. клас е по документи от 15.06.2015 г. до 14.09.2015 г.. 

В тази паралелка ще се приемат ученици, които не са получили положителен резултат "Среден 3" на НВО, както и други, които  възнамеряват да кандидатстват след 8. клас

  ***  

     Ученикът Лазар Иванов ТодоровIIA клас на 36 СОУ „М. Горки“ – гр. София, с преподавател Латинка Василева Терзийска, спечели два златни медала от математически турнири, проведени през учебната 2014/2015 година:

      1.  XVI Софийски математически турнир

      2.  XX математически турнир „Академик К. Попов“ – гр. Шумен.   

 

 ***

                                                                                                                                                                                                                                  ДО

                                                                                                                                                                                                                                 Г-ЖА ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА

                                                                                                                                                                                                                                 НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА НА 

                                                                                                                                                                                                                                 ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ЗАХАРИЕВА,


Имам изключителното удоволствие да изкажа благодарност от свое име, от името на колектива на 36 СОУ и нашите деца за прекрасните Ви думи.

И ви уверявам, че докато сме заедно, ще продължаваме да творим само хубави неща!


                                                                                                                                       БЛАГОДАРЯ!

                                                                                                                                                          Светла Нотева - директор

 


 

*** 

 Отправна точка за успешна личностна реализация!

 

 

Нашият адрес е:
гр.София -1680; район „Красно село”
ул.”Пирински проход”№35
тел. 858-61-48
e-mail: soy_36@abv.bg

 

 

 

 

Новини
Родителска среща за учениците 5. - 12. клас
   2015-11-11 г.

Родителска среща за учениците 1. - 4. клас
   2015-11-11 г.

 
 
Прием
1-ви клас след 7-ми клас след 8-ми клас
 
 
Полезни връзки
РИО - София МОН Столична Община
 

Последвайте ни във Facebook

 
Новини | Документи | Ваканции | Родители | Спорт | Творчество | Фото-албум
 
Powered by VIB solutions - Web design, web development, SEO and marketing...