index.html    
 
Начален етап

 

2015/2016 учебна година

На основание Подкрепящо писмо на Министерството на образованието и науката изх. № 1103-144/19.08.2015 г. през учебната 2015/16 г. за девета поредна година ще се проведе Национално финално състезание на Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ за ученици І – ІV клас.
Организатори са Сдружение на българските начални учители /СБНУ/, Синдикат на българските учители /СБУ/.и Софийски университет „Св. Климент Охридски”.
Право на участие в Национално финално състезание на СБНУ имат ученици, получили максимален брой точки в поне две от провежданите състезания, съгласно следния график:

 

Състезания Дата на подаване на заявки за състезанието Дата на получаване на материали за състезанието Дата на провеждане на състезанието Обявяване на резултати от състезанието и получаване на грамоти
"Аз рисувам" 12.10 -28.10.2015 г. 04.11.-13.11.2015 г. 19.11.2015 г. 03.12.2015 г.
„Аз, природата и светът” 24.11.-03.12.2015 г. 08.12.-15.12.2015 г. 17.12.2015 г. 30.12.2015 г.
„Аз и числата” 06.01.-15.01.2016 г. 20.01.-26.01.2016 г. 28.01.2016 г. 17.02.2016 г.
„Аз общувам с Европа” 09.02.-16.02.2016 г. 19.02.-24.02.2016 г. 26.02.2016 г. 10.03.2016 г.
„Аз и буквите” 26.02.-09.03.2016 г. 11.03.-18.03.2016 г. 22.03.2016 г. 06.04.2016 г.
Национално финално състезание

Имената на участниците ще бъдат обявени на сайта на СБНУ – www.sbnu.org

15.04.-19.04.2016 г. 20.04.2016 г. 11.05.2016 г.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Състезанието „Аз рисувам”  ще се проведе по една от следните  теми:

    „Моят любим сезон”;
    „Цветна градина”;
    „Моята любима приказка”.

Времетраене – един астрономически час.
Изтеглената тема ще бъде изпратена в запечатан плик на всяко участващо училище.
Необходимо е участниците да носят материалите, с които ще рисуват, с изключение на рисувателен лист. Допустимите материали са цветни моливи, пастели, водни бои и флумастери.

2013/2014 учебна година

 Национална олимпиада "Знам и мога" - ІV клас  - 25.01.2014 г.

 График за състезанията, организирани от СБНУ:

Състезания Дата на подаване на заявки за състезанието Дата на получаване на материали за състезанието Дата на провеждане на състезанието Обявяване на резултати от състезанието и получаване на грамоти
"Аз рисувам"

28.10.- 08.11.2013 г.

13.11.- 19.11.2013 г.

20.11.2013 г.

1.12.2013 г.

„Аз, природата и светът”

28.11.- 06.12.2013 г.

10.12.-18.12.2013 г.

19.12.2013 г.

30.12.2013 г.

„Аз и числата”

06.01.-15.01.2014 г.

20.01.- 27.01.2014 г.

28.01.2014 г.

17.02.2014 г.

„Аз общувам с Европа”

05.02.-13.02.2014 г.

17.02.- 24.02.2014 г.

25.02.2014 г.

10.03.2014 г.

„Аз и буквите”

28.02.-07.03.2014 г.

11.03.- 18.03.2014 г.

19.03.2014 г.

31.03.2014 г.

Национално финално състезание

Имената на участниците ще бъдат обявени на сайта на СБНУ – www.sbnu.org

11.04.- 18.04.2014 г.

20.04.2014 г.

07.05.2014 г.

Новини
Родителска среща 5 - 12 клас
   2016-03-17 г.

Родителска среща 1 - 4 клас
   2016-03-17 г.

 
 
Прием
1-ви клас след 7-ми клас след 8-ми клас
 
 
Полезни връзки
РИО - София МОН Столична Община
 

Последвайте ни във Facebook

 
Новини | Документи | Ваканции | Родители | Спорт | Творчество | Фото-албум
 
Powered by VIB solutions - Web design, web development, SEO and marketing...